Nyt biomassefyret kraftvarmeværk på Amager

Københavns Energi (nu HOFOR) gennemførte i 2010-2011 den første fase af en analyse af muligheden for at etablere et nyt effektivt biomassefyret kraftvarmeværk på Amager.

Konklusionen var, at der er god økonomi i at etablere et flisfyret kraftvarmeværk med høje virkningsgrader, og høj fleksibilitet.

 

Det blev besluttet, at arbejde videre med et 150 MW indfyret ristefyret anlæg og et 450 MW indfyret CFB-anlæg, hvilket svarer til henholdsvis ca. 120 og 335 MW varme. På baggrund af kapacitetsbehov og samlet økonomi skulle størrelsen af værket fastlægges senere.

 

KE igangsatte derfor fase to af analyseprojektet. Projektets formål var bl.a.:

  • At komme tættere på den tekniske og størrelsesmæssige optimering af værket
  • At undersøge, hvordan det sikres, at der kan skaffes bæredygtig træflis
  • At komme mere i detaljen med lukkede flislagre, miljø og myndighedskrav
  • At komme tættere på, hvordan KE skal håndtere ejerskab og drift af værket. KE tænker i alt fra at eje og drive det selv til at udbyde en varmekontrakt med teknologi-, miljø- og økonomikrav.

 

KE har planlagt, at kraftvarmeværket skal være i drift senest i januar 2021. Rambøll og Ea Energianalyse har været rådgivere på projektet. En egentlig anlægsbeslutning vil vil blive taget i 2014.


Ea Energianalyse bidrog med en analyse af, hvordan der skaffes bæredygtig træflis, samt kortlægning af myndighedskrav og var endvidere ansvarlig for de samlede økonomiske beregninger af værkets rentabilitet og betydningen for varmeprisen.

 

Projektet løb fra maj 2012 til august 2013.

 

 

Opdateret 17.07.2015

Yderligere information:

 

Kontakt:

Jesper Troelsgaard Werling og Hans-Henrik Lindboe

 

 

 

 

Helge Ørsted Pedersen

 

Ea Energianalyse a/s Gammeltorv 8, 6. sal1457 København KDanmark Tel work60 39 17 16

GEO: 55.675932, 12.575096