Et nordisk syn på EU’s energieffektiviseringsmål

"Et nordisk syn på EU’s energieffektiviseringsmål" var et projekt for Nordisk Ministerråds Arbejdsgruppen for energieffektivitet (AGEE). Projektet blev udført af Ea Energianalyse i samarbejde med den svenske energistyrelse.

 

Formålet med projektet har været at analysere konsekvenserne af et energieffektiviseringsmål for 2030 på EU plan, set fra et nordisk perspektiv. Projektets konklusioner og anbefalinger fungerer som input til de nordiske ministre. Projektet omfatter analyser af forskellige målformuleringer for 2030 samt konsekvenserne af et 2030 mål for forskellige sektorer.

 

Stakeholder workshop

Som en del af projektet blev der i maj 2012 afholdt en workshop for centrale aktører fra de nordiske og baltiske landes energistyrelser og -institutioner. Diskussioner og anbefalinger fra workshoppen fungerede som et vigtigt bidrag til projektets analyser.

 

Udfordringer og mulige udviklingsspor fra et nordisk perspektiv

Et centralt formål med projektet var at se fremtidige udfordringer og mulige udviklingsspor fra et nordisk perspektiv. Ved at analysere udviklingen fra et nordisk perspektiv i stedet for et nationalt perspektiv blev det muligt at udvikle robuste anbefalinger målrettet EU, der tager hensyn til de specifikke nationale kontekster i de nordiske lande, og herigennem give de nordiske lande en stærkere stemme i EU's energipolitik.

 

Projektet løb fra januar 2012 frem til november 2012

 

Opdateret 17.07.2015

 

 

Helge Ørsted Pedersen

 

Ea Energianalyse a/s Gammeltorv 8, 6. sal1457 København KDanmark Tel work60 39 17 16

GEO: 55.675932, 12.575096