Biomassehandlingsplan for Randers, Norddjurs og Syddjurs kommuner

Den danske del af det EU-finansierede ENERCOAST-projekt ledes af Agro Business Park/INBIOM og tager sit udgangspunkt i biomassepotentialet i Region Midtjylland, nærmere bestemt Norddjurs, Syddjurs og Randers kommuner.

 

Handlingsplan for øget produktion og anvendelse af biomasse

Som en del af ENERCOAST-projektet har Ea Energianalyse udarbejdet en handlingsplan for biomasse til energiproduktion for de tre kommuner. Handlingsplanen dækker de kommende 10 år.

 

Opgaven bestod af tre hoveddele:

  • En ressourceanalyse, som omhandler ressourcepotentialet i de tre kommuner, udbyttet ved at anvende landbrugs- og skovarealerne til øget biomasseproduktion og de miljømæssige konsekvenser herved.
  • En anvendelsesanalyse, som omhandler afsætningen og den tekniske anvendelse af biomassen i energiforsyningen.
  • En opstilling af en konkret biomassehandlingsplan for hver af de tre kommuner med anbefalinger til såvel de kommunale myndigheder som til andre kommuner, der ønsker at igangsætte lignende arbejde.

Projektet blev gennemført i perioden januar-august 2012.

 

Opdateret 04.09.2015

 

 

Helge Ørsted Pedersen

 

Ea Energianalyse a/s Gammeltorv 8, 6. sal1457 København KDanmark Tel work60 39 17 16

GEO: 55.675932, 12.575096