Emissionsfaktorer for el og fjernvarme

Som en del af deres planlægning gennemfører Københavns Energi (nu HOFOR) samfundsøkonomiske og miljømæssige vurderinger af forskellige forsyningsalternativer. Det gælder fx vurdering af nye varmeforsyningsområder, bl.a. i Nordhavn. Til brug for disse vurderinger har Københavns Energi brug for en vurdering af miljøpåvirkningen fra en øget anvendelse af el og fjernvarme på både kort og længere sigt. Emissionsfaktorerne skal anvendes til at opgøre CO2-emissioner for både fjernvarme og fjernkøling samt el-baserede forsyningsalternativer i form af forskellige typer varmepumper.

 

Med udgangspunkt i model og resultater fra Varmeplan Hovedstaden 2 har Ea Energianalyse i starten af 2012 gennemført en beregning af emissionsfaktorer for el og fjernvarme i 2015, 2025 og 2035.

 

Opdateret 17.07.2015

Yderligere information:

 

Downloads:

El- og fjernvarmeforsyningens fremtidige CO2-emission

 

Kontakt:

Jesper Troelsgaard Werling

 

 

 

 

Helge Ørsted Pedersen

 

Ea Energianalyse a/s Gammeltorv 8, 6. sal1457 København KDanmark Tel work60 39 17 16

GEO: 55.675932, 12.575096