Sydafrika: Scenarierapport om værdien af vedvarende energi i elsystemet

Ea Energianalyse har udviklet en model af det sydafrikanske elsystem for at kunne fastlægge værdien af ​​at etablere yderligere 3.625 MW VE-produktionskapacitet. Der er udviklet to scenarier, et referencescenarie uden vedvarende energi og et VE strategiscenarie med en yderligere VE-kapacitet på 3.625 MW.

 

Betydelige fordele

Resultaterne viste, at udbredelsen af ​​vedvarende energi, isæ=r vind- og solenergi, ville være forbundet med betydelige fordele for det sydafrikanske elsystem i form af sparede brændselsudgifter, øget forsyningssikkerhed og mindre behov for investeringer i ny transmissionskapacitet.

 

Projektet var en del af et uddannelsesprogram for Eskom finansieret af GiZ (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit). En workshop om danske erfaringer med at integrere vindkraft i elsystemet blev afholdt i maj 2011 som en forløber for scenarierapporten. Projektet løb fra maj til september 2011.


Opdatering af Scenarierapport

Ea Energianalyse har opdateret scenarierne om værdien af vedvarende energikilder til det sydafrikanske elsystemet produceret til GiZ i 2011. Opdateringen inkluderer forbedrede Vind data fra Vind Atlasset for det Sydafrikanske projekt, forbedrede data om overførselskapacitet i transmissionsnettet, forbedrede data om elforbruget på regional basis og viden om den geografiske placering af mere end 2000 MW af VE, der igangsættes inden for de følgene tre år. Året, som scenarieanalysen er udført for, er blevet flyttet frem fra 2015 til 2016 for at reprænsentere målsætningsdatoen for igangsætningen af de 3725 MW under RE-IPP Indkøbsprogrammet.


Rapporten blev afsluttet i august 2012

 

 

Opdateret 17.07.2015

 

 

Helge Ørsted Pedersen

 

Ea Energianalyse a/s Gammeltorv 8, 6. sal1457 København KDanmark Tel work60 39 17 16

GEO: 55.675932, 12.575096