Samspil mellem vindmøller og varmepumper

Ea Energianalyse og COWI har i samarbejde med Københavns Energi (nu HOFOR) gennemført en undersøgelse af værdien af store varmepumper i samspil med vindkraft i det københavnske fjernvarmesystem. Formålet med analysen var at vurdere nytteværdien af etablering af varmepumper ud fra et projekt- og samfundsøkonomisk perspektiv. Der er undersøgt forskellige løsninger, herunder også en direkte kobling med vindmøller til levering af elektricitet til varmepumpen. En vigtig parameter for anvendelse af varmepumper er rammebetingelserne i form af afgifter og tariffer, der pålægges varmepumpens elforbrug.

Beregningerne er gennemført med modelværktøjet Balmorel, der indeholder en detaljeret beskrivelse af fjernvarmesystemet i København. Analyserne viser, at en varmepumpe kan medføre en samfunds- og selskabsøkonomisk driftsnytte, såfremt der kan opnås en høj COP på 5, som f.eks. ved begrænsede temperaturløft på den varme side. På selskabs- og samfundsøkonomisk er den mest positive løsning, når varmepumpen kan få strøm både direkte fra vindmøllerne (afgiftsfritaget) og fra nettet. I dette tilfælde kan en varmepumpe med en varmekapacitet på 30 MJ/s få en driftstid på mellem 4000 og 5000 timer per år. De ekstra investeringer, som kræves ved en kobling til både net og vindmøller, er ikke nærmere analyseret i denne analyse.

Projektet blev gennemført i perioden fra marts til november 2011.

 

 

Opdateret 28.04.2015

Yderligere information:

 

Kontakt: János Hethey

 

 

 

Helge Ørsted Pedersen

 

Ea Energianalyse a/s Gammeltorv 8, 6. sal1457 København KDanmark Tel work60 39 17 16

GEO: 55.675932, 12.575096