Fjernvarme FUD-strategi

Ea Energianalyse deltog sammen med Fjernvarmens Udviklingscenter, Aalborg Universitet og Rambøll i et projekt om en ny strategi for Forskning, Udvikling og Demonstration (FUD) af fjernvarmen i Danmark. Projektet var finansieret af EUDP og Dansk Fjernvarme og havde til formål at udvikle en FUD-strategi, som kan ruste fjernvarmesektoren til de omstillinger, der forventes at ske i fremtidens energisystemer i forbindelse med udfasningen af fossile brændsler, voksende krav til energibesparelser og forøget indfasning af vedvarende energikilder.

 

Projektet blev gennemført i perioden februar – december 2011.

 

 

 

 

 

 

 

Opdateret 01.12.2015

Yderligere oplysninger:

 

Kontakt: Mikael Togeby

 

 

 

 

Helge Ørsted Pedersen

 

Ea Energianalyse a/s Gammeltorv 8, 6. sal1457 København KDanmark Tel work60 39 17 16

GEO: 55.675932, 12.575096