Strategier for energipolitik i Østersøregionen

I 2011 gennemførte Ea Energianalyse et studie for energiministrenes og EU-kommissionens samarbejdsforum i Østersøregionen, BASREC. Studiet resulterede i en række energistrategier for Østersøregionen for 2020 og frem.

 

Usikkerheden om, hvorvidt der vil blive indgået en international klimaaftale efter Kyoto, har skærpet betydningen af forpligtende regionalt energisamarbejde. Studiet har til formål at vise, at Østersøregionen kan agere som spydspids i udviklingen af langsigtede energistrategier. Strategierne skal lægge vægt på sammenhængen mellem klimapolitikken og målet om forsyningssikkerhed.

 

Evaluering af strategiscenarier

Som en del af studiet blev en række strategiscenarier evalueret i forhold til et referencescenarie. Der blev især lagt vægt på den samfundsøkonomiske effekt, indvirkning på det regionale energisystem og på forsyningssikkerhed i regionen. De kvantitative resultater af scenarieanalyserne blev omsat til konkrete anbefalinger om strategier for udformningen af regionens energipolitik.


Studiet blev udført i perioden februar 2011– maj 2012. Resultaterne blev blandt andet præsenteret på COP17 i Sydafrika i december 2011.

 

 

Opdateret 17.07.2015

 

 

Helge Ørsted Pedersen

 

Ea Energianalyse a/s Gammeltorv 8, 6. sal1457 København KDanmark Tel work60 39 17 16

GEO: 55.675932, 12.575096