Strategi for affaldsforbrænding i forhold til CO2-kvotesystemet

I 2010 udarbejdede Ea Energianalyse for affald danmark og RenoSam en vurdering af fordele og ulemper ved, at forbrændingssektoren i Danmark inddrages under EU's kvotehandelssystem. Med udgangspunkt i konklusionerne fra denne rapport har affald danmark og RenoSam bedt Ea Energianalyse om at arbejde videre med emnet i 2011.
Ambitionen har været at inddrage de danske myndigheder i at udvikle en fælles dansk forhandlingsposition samt at koordinere de danske vurderinger med det arbejde, der foregår internationalt.

 

Projektet blev afsluttet i december 2011.

 

 

 

 

 

Opdateret 17.07.2015

Yderligere oplysninger:

 

Downloads:

 

Kontakt: Hans Henrik Lindboe

 

 

 

 

 

Helge Ørsted Pedersen

Ea Energianalyse a/s Gammeltorv 8, 6. sal1457 København KDanmark Tel work60 39 17 16

GEO: 55.675932, 12.575096