Praktisk håndtering af additionalitet i energiselskabernes energisparearbejde

Et centralt element i evaluering af energipolitiske virkemidler er at opgøre
nettoeffekten af disse. Ea Energianalyse har for Dansk Energi beskrevet,
hvordan rammebetingelserne for sådanne virkemidler kan udformes for at
maksimere nettoeffekten.

Projektet blev udført i perioden november 2010 til marts 2011.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opdateret 17.07.2015

 

 

Helge Ørsted Pedersen

 

Ea Energianalyse a/s Gammeltorv 8, 6. sal1457 København KDanmark Tel work60 39 17 16

GEO: 55.675932, 12.575096