Praktisk håndtering af additionalitet i energiselskabernes energisparearbejde

Et centralt element i evaluering af energipolitiske virkemidler er at opgøre
nettoeffekten af disse. Ea Energianalyse har for Dansk Energi beskrevet,
hvordan rammebetingelserne for sådanne virkemidler kan udformes for at
maksimere nettoeffekten.

Projektet blev udført i perioden november 2010 til marts 2011.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opdateret 17.07.2015

 

 

Helge Ørsted Pedersen

 

Ea Energianalyse a/s Frederiksholms Kanal 4, 3. th.1220 København KDanmark Tel work88 70 70 83

GEO: 55.675932, 12.575096