Varmeplan Hovedstaden 2

Varmeselskaberne KE (nu HOFOR), CTR og VEKS har gennemført et fælles projekt, Varmeplan Hovedstaden 2, som havde til formål at skabe et konkret grundlag for de kommende års beslutninger om den fremtidige varmeforsyning i hovedstadsområdet.


I projektet er der opstillet og gennemregnet tre scenarier for udvikling af fjernvarmesystemet:

  1. Referencescenariet - fortsætter den nuværende udvikling. To af de store kulfyrede kraftvarmeværker omstilles til biomassefyring.
  2. Lav bio-scenariet - omstillingen af ovennævnte kraftvarmeværker gennemføres ikke.
  3. CO2-neutral-scenariet - anviser en vej til at gøre hovedstadsområdets fjernvarmeforsyning CO2-neutral inden 2025.

Projektet er en opfølgning på Varmeplan Hovedstaden 1, som blev gennemført i 2008-2009 og beskrev en række udviklingsmuligheder for fjernvarmesystemet i hovedstadsområdet.


Opfølgningen på Varmeplan Hovedstaden var organiseret på samme måde som Varmeplan Hovedstaden. Projektet er gennemført af de tre varmeselskaber VEKS, KE og CTR med Energianalyse som rådgiver.


Analyserne er gennemført i 2011 og blev afsluttet i september.

 

 

Opdateret 17.07.2015

Yderligere information:

 

Downloads:

 

Læs mere:

 

Kontakt:

Jesper Troelsgaard Werling og
Hans Henrik Lindboe

 

 

 

 

 

Helge Ørsted Pedersen

 

Ea Energianalyse a/s Gammeltorv 8, 6. sal1457 København KDanmark Tel work60 39 17 16

GEO: 55.675932, 12.575096