Sydafrika: Teknisk assistance til finansministeriet i forbindelse med implementering af programmet for vedvarende energi

Ea Energianalyse har bistået den sydafrikanske regering med at udvikle et sæt lovgivningsmæssige rammer, som skal fremme investeringer fra uafhængige elproducenter i vedvarende energi. Opgaven omfattede teknisk bistand på alle niveauer - strategi, offentlig regulering og rollefordeling - samt bistand i implementeringsfasen.

 

Bistanden bestod bl.a. i at gennemgå de lovgivningsmæssige rammer og foreslå ændringer, så uklarheder og forskelsbehandling af uafhængige elproducenter fjernes.

Opgaven omfattede desuden en undersøgelse af mulighederne for at etablere en uafhængig systemoperatør, udvikling af projektdokumentation, herunder elkøbsaftaler og transmissionsforbindelsesaftaler, samt hjælp med at tilvejebringe VE-projekter gennem indhentning af tilbud. Endelig blev den integrerede ressourceplan for 2010 gennemgået, og kontakten mellem ministerierne, regulatoren og elselskaberne blev koordineret.

 

Ea assisterede det sydafrikanske finansministerium fra oktober 2010 til marts 2012.

 

Opdateret 17.07.2015

Yderligere information:

 

Kontakt: Hans Henrik Lindboe

 

 

 

 

Helge Ørsted Pedersen

 

Ea Energianalyse a/s Gammeltorv 8, 6. sal1457 København KDanmark Tel work60 39 17 16

GEO: 55.675932, 12.575096