CO2-udledning fra fremtidens personbiler i Norden

Ea Energianalyse har gennemført et analysearbejde om personbilers CO2-emission for Energi- og olieforum og Norsk Petroleumsinstitutt. Analyserne har især fokus på CO2-emission fra elbiler på kort og mellemlang sigt baseret på elsystemets forventede udvikling i Norden og Tyskland frem mod 2020.


Det vises i rapporten, at elektricitet til elbiler i 2020 vil have en CO2-emission på
ca. 650 g CO2/kWh elektricitet, når såkaldte opstrømsemissioner ikke medregnes. De 650 g CO2/kWh er et gennemsnit af tre scenarier, hvor der varieres på elbilernes betydning for investeringer i vedvarende energi.

 

Ud over analyser af CO2-emissionen er der også set på omkostningerne ved at anvende elbiler som virkemiddel til CO2-reduktion. Konklusionen er, at selvom elbiler vurderes at være en vigtig del af løsningen på længere sigt, så er det på kort sigt et dyrt virkemiddel sammenlignet med andre muligheder.

 

Projektet løb fra august 2010 til januar 2011.

Opdateret 17.07.2015

 

 

Helge Ørsted Pedersen

 

Ea Energianalyse a/s Gammeltorv 8, 6. sal1457 København KDanmark Tel work60 39 17 16

GEO: 55.675932, 12.575096