Rammeværkets betydning for affaldsforbrændingens konkurrenceevne

Ea Energianalyse har vurderet rammevilkårene for affaldsforbrændingsanlæg i Danmark sammenlignet med udvalgte lande i EU. Formålet med analysen er at vurdere de danske anlægs konkurrenceevne efter ikrafttræden af affaldsdirektivet, hvor erhvervsaffaldet bliver liberaliseret.

 

Import eller eksport af erhvervsaffald?

Analysen indeholder en vurdering af, om erhvervsaffaldet som hovedregel vil bevæge sig ind i Danmark eller ud af Danmark på grund af konkurrenceforvridende forskelle i anlæggenes omkostninger. Der redegøres blandt andet for forskelle i afgiftsstrukturer og el- og varmepriser, som kan påvirke import og eksport af forbrændingsegnet erhvervsfald til og fra Danmark.


Projektet er gennemført for RenoSam og afsluttet i juli 2010.

 

Opdateret 17.07.2015

Yderligere informationer:

 

Downloads:


Kontakt: Hans Henrik Lindboe

 

 

 

 

Helge Ørsted Pedersen

 

Ea Energianalyse a/s Gammeltorv 8, 6. sal1457 København KDanmark Tel work60 39 17 16

GEO: 55.675932, 12.575096