Analyse af markedet for biomasse – lokalt og internationalt

For Center For Bioenergi og Miljøteknologisk Innovation (CBMI) er gennemført en analyse af markederne og handelsbetingelserne for udvalgte biomasseressourcer og konsekvenserne af markedsudviklingen for konkrete anvendelser på lokalt plan i Randers, Norddjurs og Syddjurs Kommuner. Ressourcerne omfatter husdyrgødning til biogas, halm, træpiller og træflis.


Analysen indgår i et internationalt projekt, Enercoast, som skal udvikle et marked for biomasse til energi rundt om Nordsøen i et samarbejde med tyske, engelske, norske og svenske partnere. Center For Bioenergi og Miljøteknologisk Innovation (CBMI) leder den danske del af projektet.


Projektet blev afsluttet i september 2010

 

 

Opdateret 17.07.2015

Yderligere information:

 

Downloads:

 

Kontakt: Christian Bang

 

 

 

Helge Ørsted Pedersen

 

Ea Energianalyse a/s Frederiksholms Kanal 4, 3. th.1220 København KDanmark Tel work88 70 70 83

GEO: 55.675932, 12.575096