Data til Easewaste

Ea Energianalyse har for Vestforbrænding gennemført analyser af den marginale el- og varmeproduktion med el- og varmemarkedsmodellen Balmorel til brug for LCA-beregningsprogrammet Easewaste.

 

Til beregning af miljøkonsekvensen ved at øge produktionen af affaldsfyret kraftvarme i hovedstadsområdet var det nødvendigt at se på, hvilke el- og varmeproducerende anlæg som fortrænges samt de alternative emissioner derfra. Analyserne blev gennemført i elmarkedsmodellen Balmorel.

 

Projektet blev gennemført i perioden februar 2010 til august 2010.

 

 

 

 

 

 

Opdateret 17.07.2015

Yderligere information:

 

Kontakt: Hans Henrik Lindboe

 

 

 

Helge Ørsted Pedersen

 

Ea Energianalyse a/s Gammeltorv 8, 6. sal1457 København KDanmark Tel work60 39 17 16

GEO: 55.675932, 12.575096