Veje til en fossilfri energiforsyning

Ea Energianalyse har analyseret el- og varmeforsyningen i Danmark, Tyskland, Norge, Sverige og Finland med fokus på, hvordan landene mest økonomisk kan opfylde en fælles målsætning om at reducere udledningen af CO2.

 

CO2-neutral el- og varmeforsyning med vindkraft og biomasse-kraftvarme

Analysen viser, at Danmark kan få en CO2-neutral el- og varmeforsyning, hvor vindkraft og biomasse-kraftvarme er nøgleteknologierne. Fjernvarmen spiller i den forbindelse en væsentlig rolle i indpasningen af de store mængder vindkraft.

 

Selv massive investeringer i transmission vil være rentable

Samtidig viser analysen, at der er økonomi i endog meget store investeringer i transmissionsforbindelser mellem Norden og Kontinentet. Disse forbindelser vil kunne sikre en udnyttelse af de store vindkraftressourcer i Norden i det samlede nordeuropæiske marked.

 

De danske styrkepositioner på energiområdet – vind, kraftvarme på biomasse og fjernvarme – ser ud til også i fremtiden at være nøgleteknologier i Nordeuropa. En strategi, hvor Danmark satser helhjertet på at udbygge disse styrkepositioner, vil derfor være hensigtsmæssig i en fremtid med fokus på klima, forsyningssikkerhed og økonomisk effektivitet.

 

Analysen er finansieret af DONG Energy og Vestas Wind Systems. Projektet blev igangsat i maj 2010 og færdiggjort i september 2010.

 

 

Opdateret 17.07.2015

Yderligere information:

 

Downloads:

 

Kontakt: Hans Henrik Lindboe

 

 

 

 

Helge Ørsted Pedersen

 

Ea Energianalyse a/s Gammeltorv 8, 6. sal1457 København KDanmark Tel work60 39 17 16

GEO: 55.675932, 12.575096