VindVarme - Skitseprojekt om fjernvarme fra vindmøller og varmepumper

Dette projekt har undersøgt de konkrete og praktiske forhold for integration af varmepumper i fjernvarmesystemet i Aarhus og skal ses i sammenhæng med projektet Kombination af vindkraft og varmepumpe til Varmeplan Aarhus, som analyserer varmepumpens anvendelse og samspil med elmarkedet. Varmepumper kan fx udnytte varmen i spildevand til at producere fjernvarme. Dette har i mange år været anvendt i fx Sverige, hvor der i dag findes mere end 35 store varmepumper med en samlet varmeeffekt på 5.000 MW. I Oslo og Helsinki er der investeret i nye store varmepumper på hhv. 18 og 90 MW. I Frederikshavn er en 900 kW varmepumpe netop taget i brug. Disse varmepumper anvender ofte spildevand som varmekilde og producerer fjernvarme.

 

Flere pumpestørrelser undersøgt

Projektets udgangspunkt har været en stor varmepumpe med en varmeeffekt på 150 MW, men der er også undersøgt en række alternativer med varierende anlægsstørrelse og tilslutning til elnettet. Varmepumper kan fx forbindes direkte til vindmøller, hvilket betyder, at der ikke skal betales elafgift af den forbrugte elektricitet. Placering af vindmøller i Aarhus kommune indgår derfor også i analyserne.


De fleste konfigurationer af varmepumper og vindmøller er mindre end den oprindelige skitse, hvilket primært er begrundet i økonomiske forhold. Varmepumperne kan i Aarhus fx opstilles ved de to store rensningsanlæg i Aarhus: Marselisborg og Egå Rensningsanlæg, hvor det rensede spildevand kan udnyttes. Her er temperaturen mellem 9 og 13 grader om vinteren og omkring 20 grader om sommeren. Virkningsgraden (COP) for varmepumper kan dermed blive højere, end hvis varmekilden var havvand. Der er også fundet muligheder for at udnytte industriel overskudsvarme vha. varmepumper. Herved kan der opnås COP’er mellem 5 og 7.

 

Mindre varmepumpe anbefales
Det anbefales, at der arbejdes videre med mulighederne for at integrere en mindre varmepumpe i størrelsesorden 3-10 MW varmeeffekt i Aarhus fjernvarmesystem, da dette viser de største økonomiske og miljømæssige fordele og kan bruges til at samle erfaringer med driften af varmepumpen.

 

Opdateret 28.03.2011

 

 

 

 

Ea Energianalyse a/s Gammeltorv 8, 6. sal1457 København KDanmark Tel work60 39 17 16

GEO: 55.675932, 12.575096