VindVarmepumpe i Aarhus

I projektet Kombination af vindkraft og varmepumpe til Varmeplan Aarhus er en kombination af vindkraft og varmepumper til fjernvarmeproduktion i Aarhus fjernvarmesystem analyseret. I denne forbindelse er der undersøgt forskellige varmeproduktionsmuligheder, herunder en større varmepumpe i kombination med vindkraft.

 

Ingen store økonomiske fordele
Projektet konkluderer, at der ikke er store økonomiske fordele ved at opføre en stor varmepumpe med en varmeeffekt på omkring 150 MW, hvilket bl.a. skyldes den relativt lave virkningsgrad for varmepumper i denne størrelsesorden. For CO2-udledningen i Aarhus kan en stor varmepumpe have en positiv effekt, mens CO2-virkningen i det samlede el- og varmesystem i Danmark og omverdenen er mere tvivlsom. Projektet påpeger desuden, at det selskabsøkonomisk bedre kan betale sig at opføre en varmepumpe i direkte tilslutning til vindmøller, der leverer strømmen til varmepumpen. Dette skyldes, at der ved direkte tilslutning til vindmøllerne ikke skal betales elafgift af den forbrugte elektricitet. Samfundsøkonomisk vil det derimod være mere fordelagtig at opføre både varmepumpe og vindmøller med tilslutning til elnettet.


En perspektivering af varmepumpens muligheder peger på gode muligheder inden for regulerkraftmarkedet i elsystemet, hvor varmepumpen kan være med til at sikre et dynamisk elsystem med gode muligheder for at integrere bl.a. vindkraft.


Projektet er gennemført i samarbejde mellem AffaldVarme Aarhus, Nordjysk Elhandel, Vindenergi Danmark og Ea Energianalyse, og er finansieret af Energinet.dk’s PSO-program og AffaldVarme Aarhus.

 

Projektet sluttede i marts 2010.

 

 

 

Opdateret 28.03.2011

 

 

 

 

Ea Energianalyse a/s Gammeltorv 8, 6. sal1457 København KDanmark Tel work60 39 17 16

GEO: 55.675932, 12.575096