18-04-2017

Ny rapport om integration af termisk forgasning i det danske energisystem

 

Du kan i Ingeniøren fra 18. april 2017 og FiBs nyhedsbrev fra marts 2017 læse om vores nyligt udgivne rapport om integration af termisk forgasning i det danske energisystem.

 

Rapporten konkluderer bl.a., at der skal ske markante prisstigninger på naturgas og CO2, før det kan blive samfundsøkonomisk attraktivt at producere gas ud fra træ/halm, men at termisk forgasning af affald har mere lovende perspektiver.

 

Rapporten er udarbejdet for Partnerskabet for termisk forgasning, som støttes af EUDP.

 

Download rapporten Integration af termisk forgasning i det danske energisystem.

 

Læs mere om projektet:

 

 

 

06-04-2017

Balmorel Lite: Energistyrelsen lancerer værktøj til simulering af elsystemer udviklet af Ea

Energistyrelsen har i dag lanceret online-værktøjet Balmorel Lite, som er udviklet af Ea Energianalyse.

 

Balmorel Lite er lavet med udgangspunkt i el- og varmemarkedsmodellen, Balmorel, og er udviklet med det særlige formål at vurdere værdien af vedvarende energi (VE) i forskellige elsystemer. Værktøjet kan benyttes frit og giver brugerne en visuel og interaktiv introduktion til el-markedsmodeller og de muligheder og konsekvenser, som VE-integration kan medføre.

 

 

 

 

13-03-2017

Danske erfaringer med integration af VE kan hjælpe Indonesien

 

Vores engagement i Indonesien fortsætter og i den forbindelse, har vi for nyligt udgivet en rapport over danske erfaringer med integration af fluktuerende VE.

 

Rapporten er udarbejdet i samarbejde med Energinet.dk og Energistyrelsen og relaterer, hvor muligt, de danske erfaringer til Indonesiske forhold og politiske ambitioner.

 

Download rapporten Powering Indonesia by Wind - Integration of Wind Energy in Power Systems.

 

Læs mere om projekterne:

 

 

 

07-02-2017

Konkurrenceanalyse af fjernvarmesektoren

Ea Energianalyse skal i samarbejde med Deloitte og Konveks gennemføre en konkurrenceanalyse af fjernvarmesektoren for Energistyrelsen. Analysen har særlig fokus på produktionsleddet og skal bl.a. komme med anbefalinger, som kan øge konkurrencen.

 

 

Arkiv

Tidligere indlæg her på siden kan findes i vores arkiv.

 

Aktuelle projekter
Læs om Ea Energianalyses aktuelle projekter.

 

 

Opdateret 18.04.2017

 

Læs mere her

Kontakt: Anders Kofoed-Wiuff

 

 

Energy Cost Calculator

 

Energy Cost Calculator

 

Læs mere og prøv energycalculator.dk

 

 

Ea Energianalyse a/s Frederiksholms Kanal 4, 3. th. • 1220 København KDanmark Tel work88 70 70 83

GEO: 55.675932, 12.575096