Arkiv - Ældre indlæg

 

 

23.12.14

Boosting Renewable Energy in China

Ea Energianalyse deltager i et 5 års program, Boosting Renewable Energy as a part of China’s Energy revolution. Programmet blev lanceret i december 2014. Ea deltager med omfattende energianalyser, modellering og udfører detaljerede VE scenarier for Kina.

 

Projektets hovedsponser er the Children’s Investment Fund Foundation med et tredelt partnerskab, der består af CNREC, the National Renewable Energy Laboratory, USA (NREL) og Energistyrelsen.

 

Læs mere om programmet Boosting Renewable Energy

 

08.12.14

Barometre for Biogas og Renewable municipal waste er udkommet

EurObservER har udgivet to nye temabarometre.

Hent dem fra projektsiden EurObservER

 

05.11.14

Analyse af integration af vindkraft i energisystemet

Ea Energianalyse har gennemført en analyse af integration af vindkraft i energisystemet for Danmarks Vindmølleforening og Vindenergi Danmark.

 

Analyserne viser, at den stigende mængde vindkraft i systemet vil betyde en stigende forskel mellem den elpris, som vindkraft opnår i elmarkedet og den gennemsnitlige elpris. Dette er et udtryk for integrationsomkostningen ved vindkraft.

 

Læs mere om projektet Integration af vindkraft i energisystemet

 

Hent rapporten Vindintegration i Danmark

 

23.10.14

Hvornår er biomasse CO2 neutralt?

I forbindelse med analyser af konvertering fra kul til biomasse på kraftvarmeanlæg har Ea Energianalyse arbejdet med begrebet Tidspunkt for CO2 neutralitet, og udarbejdet en model, der kan beregne dette tidspunkt når der bruges resttræ.


CO2 neutralitet nås, når den samlede besparelse af fossilt kulstof svarer til skovens tabte kulstoflager. For effektive kraftvarmeværker der omstilles fra kul til biomasse, kan der gå ca. 10 år før biomassen er CO2 neutral.


Læs mere om modellen i notatet Biomasse og CO2

Kontakt: Hans Henrik Lindboe

 

10.10.14

Ea Energianalyse i tysk samarbejde

Ea Energianalyse har indgået et samarbejde med Ole Langniß, som i Tyskland arbejder med støttesystemer for avancerede energisystemer, især vedvarende energi og energieffektivitet.

 

I de fælles projekter indgår temaer som fx støttesystemer for vedvarende energi, langsigtet planlægning af fjernvarmesystemer i Tyskland og scenarieanalyser til den tyske energiewende.

 

Læs mere om Dr. Langniß – Energie & Analyse

 

09.09.14

Fremtidens fjernvarme

Med regeringens vision om en grøn energiforsyning står fjernvarmeproduktionen på landets mere end 400 varmeværker over for meget store udfordringer de næste 10-15 år. Ea Energianalyse har sammen med COWI foretaget en analyse for Energistyrelsen om fjernvarme i fremtiden.

 

Se videoen Fremtidens fjernvarme

 

Hent rapporten Fjernvarmeanalyse - Modelberegninger af scenarier for fjernvarmens udvikling i fremtidens energisystem

 

26.08.14

Østafrika rykker tættere sammen

Der er ved at blive etableret en elektrisk rygrad mellem Etiopien, Kenya og Tanzania. Analyser gennemført med dansk hjælp viser, at det især er en god idé at trække højspændingsledninger mellem Sudan og Etiopien. Læs mere i Nyhedsbladet Dansk Energi.

 

Læs mere om projektet

 

01.05.14

Dagligt elmarked i Østafrika

Etiopien, Sudan, Kenya og Uganda har i april igangsat et pilotprojekt for et fælles el-marked baseret på daglige timebud på el-produktion og –forbrug. Markedsdesignet er udarbejdet af Energinet.dk og Ea Energianalyse, og applikationen til at håndtere bud og beregne elpriser er udviklet af Ea Energianalyse.

 

Læs mere om projektet Udvikling af regional masterplan i Østafrika

 

28.04.14

Transportens fremtidige CO2 udledning lavere end tidligere antaget

Den nyeste analyse af fremtidens udledning af CO2 fra transport, som Ea Energianalyse har udarbejdet, viser at CO2 udledningen vil være lavere end tidligere antaget. Reduktionen kommer primært af mere energieffektive køretøjer.

 

Ifølge regeringens klimaplan er der i 2020 en manko på ca. 4 mio. tons CO2 for at nå målet om 40 % reduktion. Hvis resultaterne fra denne analyse lægges til grund, vil mankoen være reduceret til ca. 2 mio. tons CO2 i 2020. Det giver en samfundsøkonomisk besparelse på ca. 1400 mio. kr. i 2020.

 

Læs mere om analysen i rapporten Transportsektorens energiforbrug og CO2 emission frem mod 2035

 

24.04.2014

Fjernvarmes udvikling til høring i Folketingets Klimaudvalg

Ea Energianalyse har for Energistyrelsen udarbejdet en fjernvarmeanalyse, hvor en række af resultaterne blev præsenteret af Hans Henrik Lindboe til klimaudvalgets høring om fjernvarme, der fandt sted onsdag d. 23. april 2014

 

I oplægget kan du blandt andet høre om, hvor økonomiske robuste de forskellige fjernvarmeteknologier, er, samt hvilke udfordringer, der møder fjernvarmeaktørerne.

 

Se Hans Henrik Lindboes oplæg på Folketingets TV-kanal

 

05.02.2014

Udvikling af intelligente energisystemer

De næste fem år deltager Ea Energianalyse i projektet CITIES, der går ud på at forske og udvikle metoder og redskaber til gennemførelse af integrerede energisystemer. I projektet inddrages alle aspekter af energisystemet, herunder gas, el, fjernvarme/ - køling og bilmasse med henblik på at optimere deres samspil.

 

Læs mere om projektet CITIES – IT-Intelligente energisystemer i byer

 

28.11.2013

Diskussion og udvikling af politik for vedvarende energi

AGFE seminaret omhandlende nordisk politik for vedvarende energi i EU efter 2020 blev afholdt den 27. november 2013. Formålet var at diskutere udviklingsperspektiver for europæisk og nordisk politik og målsætninger for vedvarende energi.

Læs mere om Politik for vedvarende energi i EU efter 2020

 

18.10.2013

Strategisk energiplanlægning: Vejledning i analyser af systemændringer og scenarieanalyser

Vejledningen giver metoder til at analysere handlemuligheder og udarbejde energiscenarier i arbejdet med strategisk energiplanlægning. Det kan fx være at analysere alternative forbrugs- og forsyningsmuligheder, at vurdere konsekvenserne af alternative scenarier og prioritere besparelsesindsatser, energikilder og konverteringsteknologier.

 

Læs rapporten Vejledning i analyser af systemændringer og scenarieanalyser

Og læs mere om projektet Vejledning i analyser af systemændringer og scenarieanalyser

 

03.07.2013

God modtagelse af scenarier i Kina på højeste niveau

På en velbesøgt workshop i Beijing 24. juni drøftede Klima-, Energi- og Bygningsminister, Martin Lidegaard og Kinas viceminister Lui Qi energiscenarier for indpasning af mere VE i det kinesiske energisystem.

 

Scenarierne vil inspirere Kinas næste femårsplan og bidrage til at skabe sammenhæng i de dansk-kinesiske energiprojekter.

 

Læs mere om projektet Scenarier for lav CO2 udledning og udvikling af vedvarende energi i Kina

 

17.06.2013

Østafrikas regionale masterplan under udvikling

Ea Energianalyse skal sammen med Energinet.dk udvikle en masterplan for det Østafrikanske område for Eastern African Power Pool, EAPP. Master planen skal fokusere på fordelene ved samarbejde mellem landene, fx ved en styrkelse af de elektriske forbindelser.

 

Læs mere om projektet Udvikling af regional masterplan

 

14.06.2013

Fremtidens Elpristavle

Reguleringsudvalget har netop udgivet rapporten, Fremtidens Elpristavle, udarbejdet af Ea Energianalyse. Rapporten er en analyse af den eksisterende elpristavles udviklingspotentiale, samt en gennemgang af hvilke muligheder der er for organisering og drift af Elpristavlen i fremtiden.

 

Læs rapporten Fremtidens Elpristavle

Og læs mere om projektet Fremtidens Elpristavle

 

13.05.2013

Design af Luxembourgs energispareforpligtigelse

Ea Energianalyse bistår den luxembourgske regering i at designe en energispareforpligtigelse, med det formål at skabe et solidt fundament for den juridiske implementering af energispareforpligtigelsen.

 

Læs mere om projektet Design af en energispareforpligtigelse i Luxembourg

 

08.03.2013

Fjernvarmens rolle i fremtidens danske energisystem

Ea Energianalyse analyserer for Energistyrelsen scenarier for den fremtidige udvikling af det danske energisystem frem mod 2050 med fokus på vurdering af konsekvenser af forskellige udviklingsveje for fjernvarmen.

 

Læs mere om Fjernvarmens rolle i fremtidens danske energisystem

 

14.02.2013

EurObservER – Vedvarende energi i Europa 2012

Det samlede Overview barometer for 2012 er netop udgivet og indeholder de nyeste og mest opdaterede data for hver enkelt VE-sektor, og socioøkonomiske data herunder beskæftigelse og omsætning. Desuden indgår case eksempler fra syv EU medlemslande.

 

Læs mere om EurObservER

Og læs udgivelsen Overview barometer 2012 - the state of renewable energies in Europe.

 

23.01.2013

Nordic Energy Technology Perspectives 2012 er udgivet
Det Internationale Energi Agentur (IEA) har udgivet den nye vurdering af de nordiske lande, som beskriver scenarier for et CO2-neutral Norden i 2050. Rapporten peger på ændringer i hele sektoren, herunder en tidobling i vindkraftproduktionen, betydelig udbygning af net og en revolution af transportsektoren.

 

Læs rapporten Nordic Energy Technology Perspectives 2012

Og læs mere om projektet Nordic Energy Technology Perspectives 2012

 

15.01.2013

Et nordisk syn på EU’s energieffektiviseringsmål

Dette projekt har undersøgt udfordringerne og mulighederne i forhold til at sætte nye langsigtede mål for energieffektivisering. Det konstateres blandt andet, at den næste generation af målsætninger måske må være mere nuancerede end de foregående.

Læs rapporten Nordic views on the next generation of EU energy efficiency targets
og læs mere om projektet Et nordisk syn på EU’s energieffektiviseringsmål

 

11.12.2012

Vedvarende energiressourcer i Mali

Det er blevet undersøgt om, det er teknisk muligt, økonomisk rentabelt, bæredygtigt og anbefalelsesværdigt at bygge et rishalmsfyret kraftværk i Niono i Mali.
Læs rapporten Pre-feasibility study for an electric power plant based on rice straw
og læs mere om projektet Vedvarende energiressourcer i Mali

 

22.11.2012

Varmeplan Hovedstadens tredje fase er i gang

Formålet med Varmeplan Hovedstadens tredje fase, VPH3, er at videreudbygge et afstemt grundlag for de beslutninger, som de tre selskaber CTR, Københavns Energi og VEKS, står over for de kommende år, samt at danne grundlag for selskabernes kommunikation med interessenterne.
Læs mere om projetet Varmeplan Hovedstaden

 

14.11.2012

Handlingsplan for biomasse

Ea Energianalyse har i samarbejde med Conterra udarbejdet en biomassehandlingsplan for Randers, Nordjurs og Syddjurs kommuner indenfor et 10-årigt perspektiv.

Læs mere om projektet

 

31.10.2012

READY – hvordan varmepumper kan levere fleksibilitet

I samarbejde med NEAS Energy har Ea Energianalyse udgivet den første rapport i projektet, READY. Igennem READY skal brugen af varmepumper i Smart Grid sammenhæng undersøges. Rapporten handler om, hvordan varmepumper kan levere fleksibilitet gennem et veldesignet marked og virtual power plant teknologi.

 

Læs rapporten Managing congestion in distribution grids - Market design consideration og læs mere om projektet READY – varmepumper i Smart Grid sammenhæng.

 

01.10.2012

Nordic wind Integration Research Network i Helsinki

Den 30. oktober 2012 blev det andet seminar med fokus på vindintegration afholdt, og Ea Energianalyse deltog blandt andet med en præsentation om ”The impact of subsidy schemes on plant design, plant deployment and electricity market function”.

Læs mere om seminaret og netværket

 

29.06.2012

Aarhus - Det fremtidige behov for fleksibilitet i energisystemet

Ea Energianalyse har for Aarhus Kommune udarbejdet en analyse af det fremtidige behov for fleksibilitet i energisystemet og mulige virkemidler til at dække dette behov. Analysen har fokus på integrationen af vindkraft.

Læs mere om projektet eller læs rapporten

 

22.06.2012

Præsentation af `Strategier for energipolitik i Østersøregionen´på RIO+20

Studiet ”Energy Policy Strategies of the Baltic Sea Region for the Post-Kyoto Period” blev d. 20/6/2012 præsenteret på en side event ved FN topmødet for bæredygtig udvikling, RIO+20, i Rio de Janerio, Brasilien. Analysen blev sammen med BALREPA præsenteret på vegne af BASREC som eksempler på projekter, som er god praksis for bæredygtig udvikling i Østersøregionen. Side eventen blev arrangeret i samarbejde med CBSS og HELCOM under titlen ”Northen Lights On Sustainable Development”.

 

18.06.2012

De to arrangementer, Baltic Rotating Energy Planning Academy og seminar om cross border cooperation, er nu åbne for tilmeldinger

 

01.06.2012

Studie af strategier for energipolitik i Østersøregionen

Ea Energianalyse har netop færdiggjort et studie for energiministrenes og EU-kommissionens samarbejdsforum i Østersøregionen, BASREC, omkring energistrategier for Østersøregionen for 2020 og frem. Læs mere

 

31.05.2012

Udvikling af det nordiske elmarked

Ea Energianalyse og Hagman Energy AB har udarbejdet en vurdering af fælles initiativer, der kan understøtte udviklingen af det nordiske elmarked set fra et forbrugerperspektiv. Undersøgelsen er udført for Nordisk Ministerråds Elmarkedsgruppe. Læs mere

 

21.05.2012

Evaluering af Energiselskabernes energispareindsats

Ea Energianalyse har i samarbejde med konsulentfirmaerne NIRAS og Viegand og Maagøe foretaget en evaluering af energiselskabernes spareindsats for Energistyrelsen.
Resultaterne af evalueringen peger på en række forhold ved energiselskabernes indsats, hvor de fremtidige rammer bør justeres og forbedres. Evalueringens konklusioner vil indgå i forhandlingerne med energiselskaberne om en ny aftale gældende fra 2013. Læs mere

 

16.05.2012

Evaluering af Videncentret for energibesparelser i bygninger

På vegne af Go Energi har Ea Energianalyse gennemført en evaluering af videncentrets aktiviter og kommet med anbefalinger til centrets fremtidige prioriteringer. Læs mere

 

20.03.2012

Alternativer til oliefyr

På vegne af TEKNIQ har Ea Energianalyse gennemført en analyse af alternative varmeforsyningssystemer for huse med oliefyr. Læs mere

 

15.03.2012

Biomassehandlingsplan for Randers, Norddjurs og Syddjurs kommuner

Som en del af ENERCOAST-projektet skal Ea Energianalyse udarbejde en handlingsplan for biomasse til energiproduktion for Norddjurs, Syddjurs og Randers kommuner. Læs mere

 

27.02.2012

Reguleringsmodeller for fjernvarmen

Ea Energianalyse har færdiggjort en analyse af fordele og ulemper ved forskellige reguleringsmodeller for fjernvarmesektoren med udgangspunkt i sektorens udfordringer. Analysen er udarbejdet for Dansk Fjernvarme, Dansk Energi, Affald Danmark, Renosam, Energistyrelsen og Energitilsynet. Læs mere

 

14.02.2012

Øget samarbejde om energi og klimaændringer i Østersøregionen

Ea Energianalyse skal på vegne af Energistyrelsen og Naturstyrelsen arrangere et 2 dages seminar som sigter mod at øge viden og samarbejde inden for energi og klima på lokalt/kommunalt plan i Østersøregionen. Læs mere

 

23.12.2011

Udvikling af det nordiske elmarked

Ea Energianalyse udarbejder i samarbejde med Hagman Energy AB en vurdering af fælles initiativer der kan understøtte udviklingen af det nordiske elmarked set fra et forbrugerperspektiv. Læs mere

 

04.12.2011

Præsentation af studiet "Energy Policy Strategies of the Baltic Sea Region for the Post-Kyoto Period" på COP17

Den 8. december 2011 præsenteres studies “Energy Policy Strategies of the Baltic Sea Region for the Post-Kyoto Period”, på COP17 i iDurban, Sydafrika. Læs mere

 

17.11.2011

Scenarier for transportsektorens energiforbrug i Norge

Ea Energianalyse har for Norsk Petroleumsinstitutt gennemført en analyse af, hvordan den norske transportsektors energiforbrug og CO2-emission kan udvikle sig frem til 2035. Læs mere

 

13.10.2011

Indpasning af vindkraft - kompetenceudviklingsprogram for Eskom

Ea Energianalyse står i spidsen for et konsortium, som underviser ingeniører fra Eskom i metoder til at tilslutte vindkraftanlæg til nettet. Læs mere

 

13.10.2011

Sydafrika: Fokus på vedvarende energi

Ea har udarbejdet en scenarierapport for Sydafrika, der viser, at udbredelsen af ​​vedvarende energi, især vind- og solenergi, vil være forbundet med betydelige fordele for det sydafrikanske elsystem. Samtidig har Ea på vegne af det sydafrikanske finansministerium beregnet de forventede langsigtede marginale produktionsomkostninger for vindkraft i Sydafrika i 2011.

 

03.10.2011

Vejledning i kortlægningsmetoder for strategisk energiplanlægning i kommunerne

Ea Energianalyse udarbejder i samarbejde med NIRAS en vejledning i kortlægningsmetoder og datafangst for Energistyrelsen, til brug for kommunal strategisk energiplanlægning. Læs mere

 

15.09.2011

Anden runde af EAPP- undervisning i energiplanlægning og handel over grænserne

Energinet.dk og Ea Energianalyse underviser i øjeblikket personalet på Eastern Africa Power Pool (EAPP) og eksperter fra de nationale elselskaber. Undervisningen foregår i Cairo, 4.-29. september. Første runde fandt sted i Danmark i juni, og tredje runde afvikles i Nairobi i oktober. I alt vil ca. 65 deltagere blive undervist. Mere om projektet

 

12.09.2011

Elektrolyse ved hjælp af SOEC

Ea deltager, bl.a. sammen med Haldor Topsøe, i tre projekter om elektrolyse ved hjælp af "solid oxide electrolyser cells". Læs mere

 

31.08.2011

Canada: Energikortlægning og analyse af Cowichan Valley

I samarbejde med Geographic Resource Analysis & Science A/S (GRAS) gennemfører Ea Energianalyse en energikortlægning og analyse af Cowichan Valley Regional District (CVRD) på Vancouver Island i Canada. Læs mere

 

17.08.2011

L-taxa

Ea Energianalyse forbereder et flådeprojekt, hvor 30 el-taxaer efter 2012 skal anskaffes og demonstreres som taxaer for 4x35. Læs mere

 

17.08.2011

Evaluering af ​​elbilers værdi for elsystemet

På vegne af Toyota Motor Europe undersøger Ea Energianalyse den nuværende og fremtidige værdi af elbiler for elsystemet. Der tages udgangspunkt i elbilejere i Tyskland, Storbritannien og Danmark. Læs mere

 

16.08.2011

Langsigtet national strategi og handlingsplan for udvikling hen imod lav CO2-udledning i Bhutan

Ea Energianalyse hjælper Bhutan med at udvikle en langsigtet national strategi og handlingsplan for udvikling hen imod lav CO2-udledning. Læs mere

 

15.07.2011

Ændring i Eas partnerkreds

Kaare Sandholt påbegynder fra 15. juli 2011 et nyt job for Danida som international rådgiver i det dansk-kinesiske Renewable Energy Development Programme i Beijing og træder derfor ud af Eas partnerkreds. Læs pressemeddelelsen

 

27.06.2011

Reguleringsmodeller for fjernvarmesektoren

Ea Energianalyse udfører for Dansk Energi, Dansk Fjernvarme, Energistyrelsen og Energitilsynet en analyse af mulige reguleringsmodeller for fjernvarmesektoren. Læs mere

22.06.2011

Analyse af nyt affaldsforbrændingsanlæg i Hjørring

Ea Energianalyse har undersøgt fordele og ulemper ved forskellige løsninger for den fremtidige affaldsbehandling i Hjørring og Brønderslev kommuner. Læs mere

 

12.05.2011

Scenarier for transportsektorens energiforbrug i Danmark

Ea Energianalyse har for Energi- og Olieforum gennemført en analyse af, hvordan den danske transportsektors energiforbrug og CO2-emissioner kan udvikle sig frem til 2035. Læs mere

 

06.05.2011

Østafrika: Undervisning i handel over grænserne for den østafrikanske elbørs (EAPP)

Energinet.dk og Ea Energianalyse har fået til opgave at undervise personalet på den østafrikanske elbørs (EAPP), i de nationale forsyningsselskaber og hos den uafhængige tilsynsmyndighed, således at børsen kan drives på en effektiv måde. Læs mere

 

03.05.2011

Temaer

Under punktet "Temaer" i venstremenuen findes nu som noget nyt en liste over temaer, som Ea beskæftiger sig med: Det fremtidige energisystem i Østersøregionen, Biomasse til energiformål, Eas aktiviteter i Kina, Moderne fjernvarme, Langsigtede energiscenarier,
Integration af vindkraft, Energi fra affald, Udvikling af energimarkederne, Energiafgifter og regulering, Modellering af energisystemer samt Energi og transport. Læs mere

 

31.03.2011

Balmorel brugergruppe-møder

Det første kinesiske Balmorel brugergruppe-møde fandt sted i Beijing den 25. marts 2011, og det første internationale Balmorel brugergruppe-møde blev holdt i København den 17.-18. januar 2011. Ea Energianalyse hjalp med at arrangere begge møder i fællesskab med hhv. CEPRI og RAMløse edb. Læs mere

 

18.03.2011

Københavns Kommune – Energiforsyning 2025

Københavns Kommune har bedt Ea Energianalyse om bistand til projektet Energiforsyning 2025, der skal planlægge, hvilken vej energiforsyningen i København skal udvikles for at opfylde visionen om CO2-neutralitet i 2025. Læs mere

 

07.03.2011

Workshop: Hvordan skal fjernvarmen reguleres?

De langsigtede rammer for fjernvarmen bør være kendte, og afgiftssystemet er i den sammenhæng meget afgørende. Det var en af hovedkonklusionerne på Ea Energianalyses workshop "Hvordan skal fjernvarmen reguleres?", som blev holdt den 4. februar 2011. Læs mere

 

09.02.2011

CO2-udledning fra fremtidens personbiler i Norden

Ea Energianalyse har i januar 2011 afsluttet et analysearbejde om personbilers CO2-emission for Energi- og olieforum og Norsk Petroleumsinstitutt. Analyserne har især fokus på CO2-emission fra elbiler på kort og mellemlang sigt baseret på elsystemets forventede udvikling i Norden og Tyskland frem mod 2020. Læs mere

 

28.01.2011

Sydafrika: Teknisk assistance til finansministeriet i forbindelse med implementering af programmet for vedvarende energi

Ea Energianalyse bistår den sydafrikanske regering med at udvikle et sæt lovgivningsmæssige rammer, som skal fremme investeringer fra uafhængige elproducenter i vedvarende energi. Læs mere

 

26.01.2011

Strategier for energipolitik i Østersøregionen

I 2011 gennemfører Ea Energianalyse et studie for energiministrenes og EU-kommissionens samarbejdsforum i Østersøregionen, BASREC, som skal resultere i en række energistrategier for Østersøregionen for 2020 og frem. Læs mere

 

21.12.2010

Tre nye partnere i Ea

Den 17. december 2010 blev partnerkredsen udvidet med tre medarbejdere: Anders Kofoed-Wiuff, Jesper Werling og Lars Bregnbæk.
Læs pressemeddelelsen

 

04.11.2010

BALREPA - Turnerende energiplanlægningsskole i Østersøregionen

Et af resultaterne af projektet "Energy Perspectives for the Baltic Sea Region - Setting an agenda for the future" (2009) er en anbefaling om at etablere et fælles regionalt træningsprogram for at styrke energiplanlægningskompetencerne hos embedsmænd på lokalt og nationalt niveau. BASREC og Nordisk Ministerråd har derfor lanceret BALREPA - the Baltic Rotating Energy Planning Academy. Læs mere

 

Opdateret 01.06.2018

 

 

 

 

 

Ea Energianalyse a/s Gammeltorv 8, 6. sal1457 København KDanmark Tel work60 39 17 16

GEO: 55.675932, 12.575096