Arkiv - tidligere indlæg fra forsiden

 

 

15-02-2019

 

Transportberegninger for Enhedslisten
Ea Energianalyse har ved hjælp af bl.a. PETRA-modellen udført konsekvensanalyser og privatøkonomiberegning af effekterne af en række tiltag i vejtransportsektoren.

 

Analyserne er til brug for Enhedslistens nyligt fremlagte klimaplan som omfatter konkrete tiltag frem mod 2030, der viser hvordan Danmarks nettoudledning af drivhusgasser kan gå i nul i 2040.

 

Indenfor vejtransportområdet reduceres CO2-udledningen med 50% i forhold til 2005, bl.a. ved stop for salg diesel- og benzindrevne biler, tilskud til elbiler, højere brændstofafgifter og vejbenyttelsesafgifter.

 

Den fulde klimaplan kan læses her.

 

 

 

11-02-2019

 

 

China Renewable Energy Outlook 2018
Publikationen China Renewable Energy Outlook 2018 gør status for den kinesiske energiomstilling og indeholder opdaterede scenarier for de-carboniseringen af det kinesiske energisystem frem mod 2050. Rapporten blev lanceret i slutningen af 2018 ved flere lejligheder, heriblandt et ved seminar afholdt sammen med International Energy Agency i Beijing i november, og ved den kinesiske pavillon ved COP 24 i Katowice i december.

 

China Renewable Energy Outlook udgives årligt som en del af det femårige program ”Boosting Renewable Energy as part of China’s Energy Revolution” – et multilateralt program anført af China National Renewable Energy Centre. Arbejdet er støttet af Children’s Investment Fund Foundation og de danske og tyske regeringer.

Ea Energianalyse har bidraget til udarbejdelsen af China Renewable Energy Outlook 2018. Læs mere om projektet her.

 

 

 

05-02-2019

 

Energy Outlook for den indonesiske ø Lombok

Energistyrelsen har netop lanceret ’Lombok Energy Outlook’, som viser, hvordan den indonesiske ø med økonomisk fordel kan øge anvendelsen af vedvarende energi i elforsyningen til knap 60 % frem mod 2030.

 

Analyserne for Lombok, som er naboø til Bali, er udført af Ea Energianalyse, og forudsætter at de nuværende tilskud til kul og gas fjernes.

 

Emnet er også blevet behandlet i en artikel i EnergyWatch

Læs om projektet her, og find mere information om Ea Energianalyses projekter i Indonesien her.

 


 

 

 

25-01-2019

 

Ea uddannelse: Kursus med introduktion til Balmorel for Energistyrelsen
Ea Energianalyse holdt i sidste uge et femdageskursus i energisystemsmodellen Balmorel, med fokus på energiplanlægning og analyse af energisektoren i udviklingslande. Kursusdeltagerne, 11 rådgivere fra Global Rådgivning ved Energistyrelsen, blev certificerede som ”Balmorel Analyst and Operator Level 1”.

Der var stor entusiasme omkring kurset, og overvældende positiv feedback efterfølgende.

 

 

 

 

09-01-2019

Intelligente bygninger i et smart energisystem
Sweco og Ea Energianalyse har for Energistyrelsen udarbejdet en vurdering af potentialet for bygningers bidrag til fleksibilitet i el- og varmesystemet. Analysen konkluderer, at der er den største samfundsøkonomiske værdi og rentabilitet ved skift af forsyningsform som f.eks. skift fra naturgas og fjernvarme til el via hybridvarmepumpe, når elpriserne er lave. Endvidere påpeger analysen vigtigheden af, at forbrugertarifferne afspejler de reelle marginale transmissions- og distributionsomkostninger for at mobilisere fleksibilitetspotentialet.

 

Læs analysen ”Energieffektive og intelligente bygninger i et smart energisystem” hvor potentialerne for forskellige fleksibilitetstiltag og rentabiliteten for udnyttelse af disse potentialer vurderes.

 

05-10-2018

Danmark overtager ledelsen af Task 32 med repræsentation fra Ea Energianalyse
Det Internationale Energiagentur har med IEA Bioenergy Task 32 et unikt forum til diskussion og vidensdeling om udviklingen inden for forbrænding og samfyring af biomasse, der er under udbredelse i Danmark og de øvrige medlemslande og er et vigtigt redskab til at nå reduktionsmålene for drivhusgasemissioner. Samarbejdet består mellem 12 medlemslande og i praksis af halvårlige arbejdsmøder med tilhørende workshops, hvor der findes løsninger på aktuelle tekniske emner.


Formålet med den danske deltagelse i gruppen er at formidle danske politikker og løsninger samt resultater fra danske FUD-aktiviteter og projekter om biomasseforbrænding og anlæg samt at indsamle viden om de tilsvarende aktiviteter og markeder i andre lande og formidle dem til det danske netværk. Danmark har været med i Task 32 i over 20 år.


Task 32 har gennem en årrække været hollandsk ledet, men fra næste år overtages ledelsen af Danmark med Morten Tony Hansen fra Ea Energianalyse i spidsen i samarbejde med EUDP. Arbejdet består i at gennemføre gruppens arbejdsprogram, dvs. i at møder og workshops bliver afholdt og rapporteret, der er fremdrift i projekterne, samt at resultaterne bliver formidlet.


Arbejdsprogrammet for 2019-2021 har været under udvikling i 2017-18. Aktiviteterne koncentrerer sig om:

  • Forbedring af små biomassefyringsanlæg - virkningsgrad og emissioner samt ydeevne i virkelig drift
  • Integration af effektiv og brændselsfleksibel biomassekraftvarme i energisystemer
  • Biomassebaseret højtemperaturvarme til industrielle processer
  • Projektsamarbejde med andre arbejdsgrupper i IEA Bioenergy


Ea Energianalyse repræsenterer Danmark i IEA Bioenergy Task 32 og leder gruppen frem til udgangen af 2021. Ea Energianalyse repræsenterer også Danmark i IEA Bioenergy Task 33, der omhandler forgasning af biomasse og affald.


Se evt. mere her.
Se mere om Task 32 på hjemmesiden.

 

 

 

 

Opdateret 04.04.2019

 

 

 

 

 

Ea Energianalyse a/s Gammeltorv 8, 6. sal1457 København KDanmark Tel work60 39 17 16

GEO: 55.675932, 12.575096