09-01-2019

Intelligente bygninger i et smart energisystem
Sweco og Ea Energianalyse har for Energistyrelsen udarbejdet en vurdering af potentialet for bygningers bidrag til fleksibilitet i el- og varmesystemet. Analysen konkluderer, at der er den største samfundsøkonomiske værdi og rentabilitet ved skift af forsyningsform som f.eks. skift fra naturgas og fjernvarme til el via hybridvarmepumpe, når elpriserne er lave. Endvidere påpeger analysen vigtigheden af, at forbrugertarifferne afspejler de reelle marginale transmissions- og distributionsomkostninger for at mobilisere fleksibilitetspotentialet.

 

Læs analysen ”Energieffektive og intelligente bygninger i et smart energisystem” hvor potentialerne for forskellige fleksibilitetstiltag og rentabiliteten for udnyttelse af disse potentialer vurderes.

 

05-10-2018

Danmark overtager ledelsen af Task 32 med repræsentation fra Ea Energianalyse
Det Internationale Energiagentur har med IEA Bioenergy Task 32 et unikt forum til diskussion og vidensdeling om udviklingen inden for forbrænding og samfyring af biomasse, der er under udbredelse i Danmark og de øvrige medlemslande og er et vigtigt redskab til at nå reduktionsmålene for drivhusgasemissioner. Samarbejdet består mellem 12 medlemslande og i praksis af halvårlige arbejdsmøder med tilhørende workshops, hvor der findes løsninger på aktuelle tekniske emner.


Formålet med den danske deltagelse i gruppen er at formidle danske politikker og løsninger samt resultater fra danske FUD-aktiviteter og projekter om biomasseforbrænding og anlæg samt at indsamle viden om de tilsvarende aktiviteter og markeder i andre lande og formidle dem til det danske netværk. Danmark har været med i Task 32 i over 20 år.


Task 32 har gennem en årrække været hollandsk ledet, men fra næste år overtages ledelsen af Danmark med Morten Tony Hansen fra Ea Energianalyse i spidsen i samarbejde med EUDP. Arbejdet består i at gennemføre gruppens arbejdsprogram, dvs. i at møder og workshops bliver afholdt og rapporteret, der er fremdrift i projekterne, samt at resultaterne bliver formidlet.


Arbejdsprogrammet for 2019-2021 har været under udvikling i 2017-18. Aktiviteterne koncentrerer sig om:

  • Forbedring af små biomassefyringsanlæg - virkningsgrad og emissioner samt ydeevne i virkelig drift
  • Integration af effektiv og brændselsfleksibel biomassekraftvarme i energisystemer
  • Biomassebaseret højtemperaturvarme til industrielle processer
  • Projektsamarbejde med andre arbejdsgrupper i IEA Bioenergy


Ea Energianalyse repræsenterer Danmark i IEA Bioenergy Task 32 og leder gruppen frem til udgangen af 2021. Ea Energianalyse repræsenterer også Danmark i IEA Bioenergy Task 33, der omhandler forgasning af biomasse og affald.


Se evt. mere her.
Se mere om Task 32 på hjemmesiden.

 

 

 

06-07-2018

Ea i nye omgivelser
Det er med stor glæde, at vi kan annoncere, at vi pr. 2. juli 2018 er flyttet i nye flotte lokaler på Gammeltorv – stadig i hjertet af København. Efter mere end 10 år på Frederiksholms Kanal ser vi frem til at finde os til rette i nye omgivelser.

 

Du kan fremover finde os på følgende adresse:

 

Gammeltorv 8, 6. sal
1457 København K

 

Vi glæder os til, at kunne byde velkommen i de nye lokaler, og nyde udsigten over Københavns tage sammen med jer.

 

 

 

 

 

 

Arkiv

Tidligere indlæg her på siden kan findes i vores arkiv.

 

Aktuelle projekter
Læs om Ea Energianalyses aktuelle projekter.

 

 

Opdateret 09.01.2019

 

Læs mere her

Kontakt: Anders Kofoed-Wiuff

 

 

Energy Cost Calculator

 

Energy Cost Calculator

 

Læs mere og prøv energycalculator.dk

 

 

 

Ea Energianalyse a/s Gammeltorv 8, 6. sal 1457 København KDanmark Tel work60 39 17 16

GEO: 55.675932, 12.575096