10-01-2017

Træpilleforbruget i Danmark vokser

Energistyrelsens træpilleundersøgelse for 2016 er udarbejdet af Ea Energianalyse i 2017. Den viser, at træpilleforbruget i Danmark er steget omkring 22 pct. sammenlignet med den tilsvarende undersøgelse fra 2014. Stigningen er sket såvel i de store kraftvarmeværker, der har bevæget sig væk fra kul, og i de mindre anlæg i private husholdninger samt i industri, institutioner og offentlige bygninger.

 

Træpilleundersøgelsen har kortlagt den samlede forsyning med træpiller til det danske marked i 2016. Der blev fremstillet ca. 0,16 mio. ton træpiller i Danmark, mens der blev importeret godt 2,4 mio. ton, heraf halvdelen fra Baltikum. Dermed kom 94 pct. af den samlede forsyning af træpiller i 2016 fra udlandet.

 

Hent rapporten her.

 

 

 

09-01-2017

Er du vores nye studerende til modeludvikling?

 

Ea Energianalyse søger en engageret studentermedhjælper til løbende videreudvikling af vores modelværktøjer til optimering af energisystemer i GAMS, samt beregnings- og databehandlingsopgaver i Excel og SQL.

 

Du vil primært arbejde med udvikling og vedligeholdelse af værktøjer til Energisystemanalyser, med mulighed for at være på andre projekter alt efter behov og dine kompetencer.

 

Ansøgningsfristen er d. 21. januar 2018.

 

 

Arkiv

Tidligere indlæg her på siden kan findes i vores arkiv.

 

Aktuelle projekter
Læs om Ea Energianalyses aktuelle projekter.

 

 

Opdateret 10.01.2018

 

Læs mere her

Kontakt: Anders Kofoed-Wiuff

 

 

Energy Cost Calculator

 

Energy Cost Calculator

 

Læs mere og prøv energycalculator.dk

 

 

Ea Energianalyse a/s Frederiksholms Kanal 4, 3. th. • 1220 København KDanmark Tel work60 39 17 16

GEO: 55.675932, 12.575096