16-04-2019

 

 

Ny rapport fra IEA Wind Task 26


Ea Energianalyse har bidraget til en ny rapport, der er udgivet af IEA Wind Task 26.

 

IEA Wind Task 26 – omkostninger ved vindenergi er et internationalt forum med formål om at undersøge den tidligere, nutidige og fremtidige pris for vindenergi. Landene, der er en del af den nye rapport og pt er repræsenterede i IEA Wind Task 26 ved deltagende organisationer, er Danmark, Tyskland, Irland, Norge, Sverige, EU og USA.

 

Denne rapport undersøger trends fra 2008 frem til 2016, der påvirkede prisen for landbaseret vindenergi i hvert land. Ea Energianalyse har skrevet rapportens kapitel om Danmark.

 

Rapporten kan downloades her, og mere information om IEA Wind Task 26 kan findes her.

 

 

18-03-2019

 

 

Ny Task 32 rapport – The future role of Thermal Biomass Power in renewable energy systems

 

Ea Energianalyse har udarbejdet en ny rapport om den fremtidige rolle for energi fra termisk biomasse, der er udgivet af Task 32 under IEA Bioenergy. Rapporten kan downloades på Task 32’s hjemmeside her.

 

I lande hvor vind- og solenergi spiller en vigtig rolle i omstillingen til vedvarende energikilder, opstår en udfordring i og med disse kilder af og til giver mest udbytte på tidspunkter hvor energibehovet er lavt. Bioenergi kan derfor være et godt stabiliserende element i et grønt energisystem, der er domineret af energikilder med variabelt udbytte.

 

I rapporten gives en projektion af det europæiske energisystem gennem et studie af et område domineret af termisk energiproduktion, her eksemplificeret ved Tyskland. De termiske biomasseteknologiers rolle frem mod 2040 er analyseret i to scenarier ved brug af Balmorel-modellen.

 

Studiet konkluderer at de eksisterende priser og forhold ikke vil skabe en større rolle for termisk bioenergi i Tyskland, og dermed Europa. Skal dette ske, er det nødvendigt med ændrede rammebetingelser, såsom f.eks. lavere priser på biomasse og højere CO2-priser.

 

Læs mere om Task 32 her.

 

 

 

08-03-2019

 

Ny rapport – Thermal Biomass Gasification in Denmark
Ea Energianalyse har udfærdiget en rapport om termisk forgasning af biomasse i Danmark, der netop er blevet udgivet af Task 33 under IEA Bioenergy.

 

Verdensbanken udråbte Danmark som ’leader in green energy’ i 2017, baseret på energieffektivitet, vedvarende energi og adgang til energi. Danske mål og politikker om at udfase fossile brændstoffer har skabt gode forhold for at udvikle teknologier indenfor vedvarende energi, herunder forgasning af biomasse og affald.

 

I rapporten ”Thermal Biomass Gasification in Denmark” (kan downloades her) giver Ea Energianalyse en oversigt over de nuværende aktører, udviklingsaktiviteter og fungerende værker i Danmark, der benytter sig af termisk forgasning af biomasse. Rapporten er delvist finansieret af EUDP.

 

 

 

Arkiv

Tidligere indlæg her på siden kan findes i vores arkiv.

 

Aktuelle projekter
Læs om Ea Energianalyses aktuelle projekter.

 

 

Opdateret 16.04.2019

Ea i nye omgivelser
Vi er flyttet i nye flotte lokaler på Gammeltorv – stadig i hjertet af København.

 

Du kan finde os på følgende adresse:

 

Gammeltorv 8, 6. sal
1457 København K

 

 

 

 

Læs mere her

Kontakt: Anders Kofoed-Wiuff

 

 

Energy Cost Calculator

 

Energy Cost Calculator

 

Læs mere og prøv energycalculator.dk

 

 

 

Ea Energianalyse a/s Gammeltorv 8, 6. sal 1457 København KDanmark Tel work60 39 17 16

GEO: 55.675932, 12.575096