15-11-2017

Rådgivere valgt til Energistyrelsens grundbeløbsindsats

Ea Energianalyse er glade for at være en del af det rådgiverteam, som over de næste 2½ år skal varetage opgaven med at rådgive grundbeløbsværkerne i samarbejde med Energistyrelsens grundbeløbsteam.


En række fjernvarmeværker i Danmark vil fra 2019 ikke længere modtage grundbeløb, hvilket kan have væsentlige konsekvenser for varmeprisen. Energistyrelsen har igangsat en større rådgivningsindsats, som gennem rådgivning om teknisk, økonomisk og administrativ optimering skal hjælpe værkerne med at omstille til de nye økonomiske vilkår.

 

Alle fjernvarmeværker, der i dag modtager grundbeløb, kan ansøge ordningen og herigennem blive tildelt gratis rådgivning.

 

Ansøgningsmaterialet hertil kan findes på Energistyrelsens hjemmeside www.ens.dk/grundbeløb og de udfyldte ansøgninger sendes til Energistyrelsen på mail grundbeloeb@ens.dk.

 

 

 

Over de næste par uger afholdes fire workshops på tværs af landet, hvor rådgivningsholdet bestående af NIRAS, PlanEnergi, BDO Revision og Ea Energianalyse vil være til stede til at hjælpe værkerne med spørgsmål om ordningen og med at udfylde ansøgningsskemaerne. Deltagelsen er åben og gratis. Tilmelding og mere information kan findes på Energistyrelsens hjemmeside.

 

 

 

16-10-2017

China Renewable Energy Outlook 2017 – lancering af executive summary

China Renewable Energy Outlook 2017 (CREO) lanceres idag på konferencen China Wind Power 2017 i Beijing.

 

CREO 2017 er anden udgivelse af den årlige CREO analyserapport, som tager temperaturen på den kinesiske energisektor igennem dybdegående scenariearbejde og policy analyser. Udover at præsentere et overordnet blik på udviklingen af det kinesiske energisystem, kaster årets CREO også lys over Kinas mulige rolle i implementering af Parisaftalens 2-graders målsætning. Hertil kommer analyser af nøgleudfordringer ved opskalering af vedvarende energi i Kina.

Publikationen sammenfatter de vigtigste resultater af det omfattende underliggende analysearbejde, som præsenteres i den endelige og fulde rapport på klimakonferencen i Bonn i november. Rapporterne udgives på Engelsk og Kinesisk.


CREO 2017 er blevet udarbejdet i forbindelse med et multilateralt projektsamarbejde, støttet af den engelske filantropiske fond Children’s Investment Fund Foundation. Det nationale center for vedvarende energi (CNREC) i Kina, som er forankret i National Development Reform Commission’s (NDRC) Energy Research Institute (ERI) er sammen med øvrige centre i ERI ansvarlige for publikationen.


Danmark og Tyskland bidrager økonomisk til projektet, som inddrager ekspertise fra den danske Energistyrelse, Energinet.dk, Ea Energianalyse, det tyske energi agentur (DENA), GIZ, Agora Energiwende og det amerikanske National Renewable Energy Laboratory (NREL). En række øvrige kinesiske videninstitutioner har derudover leveret teknisk bistand til projektet.

 

Læs mere om projektet:

Download:

 

Arkiv

Tidligere indlæg her på siden kan findes i vores arkiv.

 

Aktuelle projekter
Læs om Ea Energianalyses aktuelle projekter.

 

 

Opdateret 15.11.2017

 

Læs mere her

Kontakt: Anders Kofoed-Wiuff

 

 

Energy Cost Calculator

 

Energy Cost Calculator

 

Læs mere og prøv energycalculator.dk

 

 

Ea Energianalyse a/s Frederiksholms Kanal 4, 3. th. • 1220 København KDanmark Tel work88 70 70 83

GEO: 55.675932, 12.575096