05-10-2018

Danmark overtager ledelsen af Task 32 med repræsentation fra Ea Energianalyse
Det Internationale Energiagentur har med IEA Bioenergy Task 32 et unikt forum til diskussion og vidensdeling om udviklingen inden for forbrænding og samfyring af biomasse, der er under udbredelse i Danmark og de øvrige medlemslande og er et vigtigt redskab til at nå reduktionsmålene for drivhusgasemissioner. Samarbejdet består mellem 12 medlemslande og i praksis af halvårlige arbejdsmøder med tilhørende workshops, hvor der findes løsninger på aktuelle tekniske emner.


Formålet med den danske deltagelse i gruppen er at formidle danske politikker og løsninger samt resultater fra danske FUD-aktiviteter og projekter om biomasseforbrænding og anlæg samt at indsamle viden om de tilsvarende aktiviteter og markeder i andre lande og formidle dem til det danske netværk. Danmark har været med i Task 32 i over 20 år.


Task 32 har gennem en årrække været hollandsk ledet, men fra næste år overtages ledelsen af Danmark med Morten Tony Hansen fra Ea Energianalyse i spidsen i samarbejde med EUDP. Arbejdet består i at gennemføre gruppens arbejdsprogram, dvs. i at møder og workshops bliver afholdt og rapporteret, der er fremdrift i projekterne, samt at resultaterne bliver formidlet.


Arbejdsprogrammet for 2019-2021 har været under udvikling i 2017-18. Aktiviteterne koncentrerer sig om:

  • Forbedring af små biomassefyringsanlæg - virkningsgrad og emissioner samt ydeevne i virkelig drift
  • Integration af effektiv og brændselsfleksibel biomassekraftvarme i energisystemer
  • Biomassebaseret højtemperaturvarme til industrielle processer
  • Projektsamarbejde med andre arbejdsgrupper i IEA Bioenergy


Ea Energianalyse repræsenterer Danmark i IEA Bioenergy Task 32 og leder gruppen frem til udgangen af 2021. Ea Energianalyse repræsenterer også Danmark i IEA Bioenergy Task 33, der omhandler forgasning af biomasse og affald.


Se evt. mere her.
Se mere om Task 32 på hjemmesiden.

 

 

 

06-07-2018

Ea i nye omgivelser
Det er med stor glæde, at vi kan annoncere, at vi pr. 2. juli 2018 er flyttet i nye flotte lokaler på Gammeltorv – stadig i hjertet af København. Efter mere end 10 år på Frederiksholms Kanal ser vi frem til at finde os til rette i nye omgivelser.

 

Du kan fremover finde os på følgende adresse:

 

Gammeltorv 8, 6. sal
1457 København K

 

Vi glæder os til, at kunne byde velkommen i de nye lokaler, og nyde udsigten over Københavns tage sammen med jer.

 

 

 

 

15-06-2018

Nyt strategiudspil for termisk forgasning af biomasse

Termisk forgasning kan være en vigtig brik i fremtidens energisystem. Ea Energianalyse har for Partnerskabet for Termisk Forgasning samlet input fra en række interessenter til et samlet strategiudspil. Rapporten beskriver partnerskabet, hvorledes Danmark er langt fremme med forgasningsteknologier og processer, der kan spille ind i energisystemer verden over, og at markedet for forgasningsteknologi er stort i både Danmark og udlandet. Der er dog stadig et betydeligt behov både for målrettet forskning, teknologiudvikling og demonstrationsanlæg samt gunstige, langsigtede rammevilkår for at få investorerne på banen. Download rapporten Strategiudspil termisk forgasning.

Strategiudspillet er omtalt i FIB nummer 64, der er et temanummer om termisk forgasning. Magasinet kan hentes her og artiklen her.

Se mere om Partnerskabet om Termisk Forgasning på forgasning.dk

 

 

 

 

08-06-2018

Ny rapport om fleksibilitet af kraftværker i en kinesisk sammenhæng

Danske kraftværker er blandt de mest fleksible i verden og bidrager således til integrationen af ​​store andele af variabel vedvarende energi i det danske elsystem. Ea Energianalyse bidrog til en analyse, der undersøgte værdien af ​​kraftværksfleksibilitet i en kinesisk sammenhæng, hvor curtailment af vedvarende energikilder har været et enormt problem. Analysen viste, at større kraftværksfleksibilitet kan: Reducere curtailment af vedvarende energi, mindske om kulforbruget og CO2-udledningen og reducere de samlede systemomkostninger. De danske og kinesiske erfaringer blev delt på en konference om kraftværksfleksibilitet, der fandt sted i København den 24. maj 2018 i forbindelse med den niende Clean Energy Ministerial (CEM) og Nordic Clean Energy Week.

 

Projektet blev udarbejdet af:

 

  • Electric Power Planning and Engineering Institute (EPPEI)
  • Energistyrelsen
  • China National Renewable Energy Center (CNREC)
  • Energinet.dk
  • Ea Energianalyse

 

Læs Energistyrelsens pressemeddelelse og rapporten Thermal Power Plant Flexibility.

 

 

 

 

23-04-2018

Opdateret metode for Energistyrelsens energistatistikker på biomasseområdet

Du kan nu finde opdaterede metodepapirer for Energistyrelsens energistatistikker for biomasse på Energistyrelsens hjemmeside. 


Ea har i forbindelse med undersøgelsen af det danske træpillemarked for 2016 i samarbejde med Energistyrelsen opdateret begreber, definitioner og metoder til opgørelse af energistatistik for hhv. skovflis, brænde, halm, træaffald og træpiller. 

 

 

 

 

 

 

 

Arkiv

Tidligere indlæg her på siden kan findes i vores arkiv.

 

Aktuelle projekter
Læs om Ea Energianalyses aktuelle projekter.

 

 

Opdateret 19.10.2018

 

Læs mere her

Kontakt: Anders Kofoed-Wiuff

 

 

Energy Cost Calculator

 

Energy Cost Calculator

 

Læs mere og prøv energycalculator.dk

 

 

 

Ea Energianalyse a/s Gammeltorv 8, 6. sal 1457 København KDanmark Tel work60 39 17 16

GEO: 55.675932, 12.575096