02-10-2019

Nordisk fremskridt hen mod CO2-neutralitet

Nordic Energy Research (NER) har netop publiceret rapporten Tracking Nordic Clean Energy Progress 2019 - en kort, illustrativ rapport, der kortlægger de nordiske fremskridt mod et CO2-neutralt samfund.

 

Rapporten illustrerer - for flere teknologier og nøgleparametre - de seneste fremskridt inden for teknologi- og markedsudvikling, udbredelse af VE og emissionsniveau.

 

Ea har udarbejdet rapporten i samarbejde med NER og Gaia Group.

 

Download rapporten her eller læs mere om projektet.

 

Uddrag fra rapporten:

 

 

 

 

24-09-2019

Tiltag for reduktion af CO2 emission i Danmark mod 2030

Som en del af det tekniske baggrundsmateriale for Dansk Industri’s 2030-plan 'Sammen skaber vi grøn vækst' har Ea Energianalyse analyseret en række tiltag for markant at reducere udledningen af drivhusgasser i Danmark mod 2030. Tiltagene skal samlet set nå regeringens 70% mål, og samtidig pege fremad mod 2050.

 

Analysen viser tiltag og samfundsøkonomiske omkostninger indenfor el og fjernvarme, transport, bygninger og industri.  Derudover estimeres reduktionsbidrag fra bl.a. landbrug  på baggrund af litteraturstudie. 

 

Læs mere om Ea Energianalyses baggrundanalyse for DI’s klima-KPI eller download selve analysen her.

 

 

 

23-09-2019

Havvind i Østersøen

I en ny rapport for EU Kommissionen har Ea Energianalyse sammen med COWI og Thema Consulting group (projektleder) undersøgt potentialet for havvind i Østersøen. Studiet omfatter bl.a. kortlægning af vindressourcer, udbygningspotentiale og muligheder for integration i elmarkedet. Rapporten belyser blandt andet økonomien i at etablere såkaldte offshore hubs, hvor havmølleparker fungerer som bindeled i et styrket elnet mellem landene omkring Østersøen. Ea Energianalyse har været ansvarlig for omkostningsberegninger og analyser af markedsintegrationen med elmarkedsmodellen Balmorel.

 

Analysen viser et samlet potentiale i Østersøen på 93 GW havvind. De forskellige placeringer udviser betydelig variation med hensyn til både etablerings-

omkostninger og markedsværdien af den producerede el. De bedste lokationer, som primært ligger i den sydlige del af Østersøen, kan vise sig at være konkurrencedygtige i 2030. Rapporten viser, at en ambitiøs og omkostningseffektiv udnyttelse af potentialet kræver samarbejde på tværs af lande om både udbygningsmål, netudbygning og regulatoriske rammer.

 

Find mere information om projektet eller download rapporten her.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arkiv

Tidligere nyhedsindlæg her på siden kan findes i vores arkiv.

 

Aktuelle projekter
Læs om Ea Energianalyses aktuelle projekter.

 

 

Opdateret 03.10.2019

Job hos Ea

Læs om at arbejde i Ea og se vores ledige stillinger her

 

 

Power Price Forecasting

 

 

Læs mere her

Kontakt: Anders Kofoed-Wiuff

 

 

Energy Cost Calculator

 

Energy Cost Calculator

 

Læs mere og prøv energycalculator.dk

 

 

 

Ea Energianalyse a/s Gammeltorv 8, 6. sal 1457 København KDanmark Tel work60 39 17 16

GEO: 55.675932, 12.575096