Vil du være vores nye nabo?

Kontorlokalerne ved siden af Ea søger en ny lejer. Det drejer sig om 113m2 i to plan - læs mere her.

 

 

05-12-2016

Workshop i Jakarta: Dansk-Indonesisk samarbejde om integration af fluktuerende vedvarende energi i elnettet

Ultimo november blev de danske erfaringer med integration af vindkraft drøftet med indonesiske interessenter på en workshop i Jakarta. I samarbejde med den danske ambassade i Jakarta, Energistyrelsen og den danske TSO Energinet.dk præsenterede Ea Energianalyse danske erfaringer med integration af fluktuerende vedvarende energi i elsystemet og drøftede mulighederne for det indonesiske elsystem sammen med workshoppens 60 deltagere. Deltagerne var primært embedsmænd fra det indonesiske Ministerium for Energi og Minerale Ressourcer samt den statsejede forsyningsvirksomhed PLN.


Det overordnede formål med samarbejdet er at bistå Indonesien med at udvikle politikker og strategier til at nå de nationale mål for vedvarende energi og energieffektivisering.


Læs mere om workshoppen og projektet ”support for integration of variable renewable energy in Indonesia”.

 

 

 

 

 

02-12-2016

Hvordan vil incitamentet for fleksibelt elforbrug udvikle sig?

Vil flere vindmøller føre til mere varierende elpriser? Ea Energianalyse har ved hjælp af Balmorel modellen analyseret de fremtidige elprissvingninger. Resultaterne blev præsenteret på seminariet ”Fleksibelt elforbrug i virksomheder” som blev holdt af CLEAN den 30.11.2016 i Middelfart.

 

Læs præsentationen ”Hvilke prissvingninger kan forventes i det fremtidige elmarked?

 

 

 

29-11-2016

Vi bruger brænde i flere og nyere brændeovne end vi troede

Energistyrelsen offentliggjorde i dag en undersøgelse af brændeforbruget og bestanden af brændefyrede enheder i Danmark i 2015, som Ea Energianalyse i samarbejde med Danmarks Statistik har lavet for Energistyrelsen og Miljøstyrelsen.
Brændeforbruget var 22.900 TJ og foregik i omkring 842.000 brændeovne, pejseindsatser, masseovne og åbne pejse samt omkring 46.200 brændekedler i boliger og fritidshuse.

 

Læs mere om Brændeundersøgelsens resultater her, download rapporten Brændeundersøgelse 2015 eller kontakt Morten Tony Hansen.

 

 

 

 

Arkiv

Tidligere indlæg her på siden kan findes i vores arkiv.

 

Aktuelle projekter
Læs om Ea Energianalyses aktuelle projekter.

 

 

Opdateret 05.12.2016

 

Electricity Price Projections

 

 

Læs mere her

Kontakt: Anders Kofoed-Wiuff

 

 

Energy Cost Calculator

 

Energy Cost Calculator

 

Læs mere og få adgang på energycalculator.dk

 

 

Ea Energianalyse a/s Frederiksholms Kanal 4, 3. th. • 1220 København KDanmark Tel work88 70 70 83

GEO: 55.675932, 12.575096