16-10-2017

China Renewable Energy Outlook 2017 – lancering af executive summary

China Renewable Energy Outlook 2017 (CREO) lanceres idag på konferencen China Wind Power 2017 i Beijing.

 

CREO 2017 er anden udgivelse af den årlige CREO analyserapport, som tager temperaturen på den kinesiske energisektor igennem dybdegående scenariearbejde og policy analyser. Udover at præsentere et overordnet blik på udviklingen af det kinesiske energisystem, kaster årets CREO også lys over Kinas mulige rolle i implementering af Parisaftalens 2-graders målsætning. Hertil kommer analyser af nøgleudfordringer ved opskalering af vedvarende energi i Kina.

Publikationen sammenfatter de vigtigste resultater af det omfattende underliggende analysearbejde, som præsenteres i den endelige og fulde rapport på klimakonferencen i Bonn i november. Rapporterne udgives på Engelsk og Kinesisk.


CREO 2017 er blevet udarbejdet i forbindelse med et multilateralt projektsamarbejde, støttet af den engelske filantropiske fond Children’s Investment Fund Foundation. Det nationale center for vedvarende energi (CNREC) i Kina, som er forankret i National Development Reform Commission’s (NDRC) Energy Research Institute (ERI) er sammen med øvrige centre i ERI ansvarlige for publikationen.


Danmark og Tyskland bidrager økonomisk til projektet, som inddrager ekspertise fra den danske Energistyrelse, Energinet.dk, Ea Energianalyse, det tyske energi agentur (DENA), GIZ, Agora Energiwende og det amerikanske National Renewable Energy Laboratory (NREL). En række øvrige kinesiske videninstitutioner har derudover leveret teknisk bistand til projektet.

 

Læs mere om projektet:

Download:

 

 

 

16-10-2017

Workshop om PV-integration i Marokko
Ea Energianalyse har netop afholdt en todages workshop i Casablanca, Marokko, om integration af solceller i elsystemet. Workshoppen blev holdt på fransk og var finansieret af UNEP-DTU for ONEE, det nationale kontor for energi og drikkevand i Marokko.


Marokko har et stort solpotentiale og en ambition om at installere 2000 MW solceller i 2020, hvilket ville svare til, at ca. 14% af det marokkanske elforbrug blev dækket af sol. Workshoppen omhandlede globale PV-tendenser, -udfordringer og -integrationsmuligheder, samt erfaringer fra lande som Tyskland, Italien og Danmark. Udover Ea Energianalyses præsentationer, fortalte Jasmin Mehmedalic fra Dansk Energi om sine praktiske erfaring med netregler (grid codes) og drift af distributionsnettet.

 

 

 

 

 

25-09-2017

IEA Bioenergy Task 33 holder workshop hos Skive Fjernvarme 24. oktober

To IEA-grupper er gået sammen om at arrangere en workshop om fluid bed teknologi til omsætning af biomasse og affald i Danmark. Workshoppen "Fluidized bed conversion og biomass and waste" finder sted 24. oktober i Skive med oplægsholdere fra hele verden.

 

Det er IEA Fluidized Bed Conversion og IEA Bioenergy Task 33 termisk forgasning, der har sat hinanden i stævne og inviterer åbent til deltagelse i workshoppen, hvor man kan høre om og drøfte en række tekniske aspekter af fluid bed teknologier og høre om nye anlæg og muligheder. Arrangementet omfatter et besøg hos Skive Fjernvarme den 25. oktober.

 

Workshoppen arrangeres bl.a. af Ea Energianalyse, som repræsenterer Danmark i IEA Task 33. Program og tilmelding sker via Task 33's hjemmeside.

 

 

 

 

Arkiv

Tidligere indlæg her på siden kan findes i vores arkiv.

 

Aktuelle projekter
Læs om Ea Energianalyses aktuelle projekter.

 

 

Opdateret 16.10.2017

 

Læs mere her

Kontakt: Anders Kofoed-Wiuff

 

 

Energy Cost Calculator

 

Energy Cost Calculator

 

Læs mere og prøv energycalculator.dk

 

 

Ea Energianalyse a/s Frederiksholms Kanal 4, 3. th. • 1220 København KDanmark Tel work88 70 70 83

GEO: 55.675932, 12.575096